Oct 17, 2007

स्ट्रासबूर्ग प्रकाशचित्रे - २

धुके दाटलेले, झकास झकास !

(त्या सकाळी हवेतला रोमॅंटिकपणा वाढला होता.. आणि कामाचा मूड पार पळाला होता :) )

आंधळा मारतोय डोळा..

गॉगल घालून (तरी) आपण राजबिंडे वगैरे दिसू ह्या गैरसमजूतीत...

ट्राम !


लहानश्या कालव्याशेजारील लहानशी सुंदर वाट..

सुंदर त्यांचे घर ! खिडक्यांबाहेर कुंड्यांमधे भरून वाहणारी फुले.. अंगणातले तरतरीत गुलाबही माना उंचावून बाहेर आमच्याकडे पहात होते..
Oct 2, 2007

मुक्काम पोस्ट स्ट्रासबूर्ग

सध्या मुक्काम पोस्ट स्ट्रासबूर्ग (फ्रान्स) !
(इथल्या लोकांचा उच्चार "स्त्रास्बूख".. ह्या शेवटच्या ’ख’ चा उच्चार घशातून आणि अर्धवट करायचा :) ) :


इथली काही प्रकाशचित्रे :


कॅथेड्रल :


बातो मुश (अर्थात बोटीतून फेरफटका) :
’टिंबर फ्रेमिंग’ पद्धतीचे सुंदर घर :

युरोपियन पार्लमेंट :

कॅथेड्रल मधील सुंदर वर्तुळाकार काचचित्र (युरोपमधील बहुदा सर्वात मोठे) :


हे दुसरे कॅथेड्रल:


chateau de andalou वरून दिसणारे चिमुकलेसे सुंदर गाव:

chateau de andalou (ऑन्द्लू चा किल्ला :) )