Apr 12, 2009

चित्रकला : खुर्ची !

थेट संगणकावर, साध्या 'माऊस' ने काढलेले चित्र.

अधिक माहितीसाठी इथे टिचकी मारा.

मोठ्या आकारात पाहण्यासाठी कृपया चित्रावर टिचकी मारा.
http://rahulphatak.blogspot.com/