Feb 23, 2011

कुठल्या विषयाचा तास ?

लाल स्कूटीवालीकडे पाहताना
माझा मित्र ह्या जगात नसतो
दूरवरची स्वप्ने रंगवताना तो
नवकाव्याइतका गूढ हसतो..

खरं तर ‘ती’ ह्या विषयात तो
तोंडी नि लेखी परिक्षा देईल
अगदी एकही मार्क गेला तरी
काय वाट्टेल ती शिक्षा घेईल

पण ओळख कशी करावी
हे गणित त्याला सुटत नाही
ह्या आर्किमिडीजच्या तोंडून
‘युरेका’ काही फुटत नाही

हे असे सामान्य ज्ञान कमीच
म्हणून प्रयत्नाना बसते खीळ
कोण? कुठली? जाणण्यासाठी
मग होतो तो अगदी उतावीळ

मी म्हणतो, तिची माहिती काढूच..
पण सध्या जरा शांत रहा ना..
तिच्या घराण्याचा इतिहास जाऊ दे
तू आत्ता समोरचा भूगोल पहा ना!

जोशात येऊन तो गर्जतो ह्यावर,
नको जॉग्रफी आणि नको हिस्ट्री!
जाऊन थेट विचारतोच तिला
मग जुळेलच आमची केमिस्ट्री!

आता बघशील, लवकरच आम्ही
लग्नात एकमेकाना घास देऊ
आणि रात्री प्रौढ साक्षरता वर्गात
शारीरिक शिक्षणाचा तास घेऊ !


- राफा

 ह्या लेखाची PDF फाईल उतरवून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा