Aug 18, 2008

गझल - वणवा !

बहर ठेव मनीचा, जरा गोठवून आता

फुलतोस कुठे वेड्या ह्या वणव्यात आता


हुंकारिता वेदना, डोलती येथ माना

आक्रोशही करावा मग सूरात आता


जाणीवा सर्व विझल्या केव्हाच खोल आत

तरी धुगधुगे अजूनी काही उरात आता


खुरटण्याचीच खोड, जडली जनुकांस

उंचावयाची उमेद नाही अंकुरात आता


बांधले मोर्चे जरीही, एकेक दिशेस त्यांनी

काढ तुफान जे जपलेस अंतरात आता


- राहुल फाटक

5 comments:

Sandeep said...

wa wa!!!
Phaarshi relate karta aala nahim pan tari wa wa!! :)

Nandan said...

surekh gazal, atishay aavadli.

पूनम छत्रे said...

kyaa baat hai! tu gazal hi karatos mahit navhata! sagalech sher sahi. matala best!

राहुल फाटक said...

संदीप, नंदन, पूनम : धन्यवाद ! :)

shreyas said...

surekh ! pratima andhuk andhuk disalya... tarihi mastach !