Mar 15, 2013

झटक्यात


गाठलेच त्यांनी मला, पण एव्हढा पोच होता
वार पहिला कुणाचा... हाच संकोच होता

कोरले शब्द खोटे, त्यांनी थडग्यावरीही
कोरावया पण टोकदार खंजीर तोच होता

- राफा

6 comments:

श्रिया (मोनिका) said...

क्या बात है !!

aativas said...

वा! छान आहेत ओळी. आवडल्या.

अपर्णा said...

मस्त रे.....

राफा said...

मोनिका, aativas, अपर्णा : मन:पूर्वक आभार !

Himanshu said...

Brilliant! :-) What do I say!

राफा said...

Himanshu, you said it already ! :). Thanx a lot !!!