Dec 17, 2010

विडंबन : ‘मालवून टाक दीप’

‘मालवून टाक दीप’ चे विडंबन 

(सुरेश भटांची क्षमा मागून)


(अमानूष केस व दाढी-मिशा वाढलेला इसम न्हाव्याला म्हणतो आहे…)


भादरून टाक नीट, कर्तनात हो तू दंग
नापिता किति दिसात, पाडला बळेच भांग

ह्या अशा जटा बटांत, चेहरा लपे तो आत
हाय तू हसू नकोस, दिसतो मी जरी भणंग

लांब लांब दोन हात, गेला हा संभार व्हात
सावकाश घे कापून, कठीण हा जरी प्रसंग

फार फार ह्या हवेत, उडूनी दाढी झोके घेत
मोकळी करून टाक, घेई वस्त-यास संग

हे तुला तेव्हा कळेल, दिसताच मी कोणी पळेल
काप ना केस हे बरेच, पालटू दे रुपरंग

काय हा तुझा मसाज, नाजूक का इतुका आज
बडव रे लावून तेल, मस्तकाचा कर मृदुंग


- राफा ह्या लेखाची PDF फाईल उतरवून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा

2 comments:

smith said...

bhannat aahe :)

राफा said...

Thanx a lot smith :) !