May 6, 2007

श्रीगणेशा !

॥ श्री ॥


विशेष महत्वाचे लिहायचे असले किंवा नवीन वही वगैरे वापरायला सुरवात करायची असेल तर आपण बरेच जण पहिल्या कागदाच्या डोक्यावर 'श्री' लिहीतो. .

म्हणजे देवाच्या 'good books' मधे पहिल्या पानापासूनच रहाण्याचा खटाटोप ! आता आपल्या श्रद्धेचं असं 'documented proof' दिल्यावर तरी देवाने आपल्याकडे कृपादृष्टीने पहावं (म्हणजे शाळेची वही असेल तर त्या विषयात जरा बरे मार्क पडावे निदान त्या विषयाची 'विषयासक्ती' वाढून गटांगळ्या खायला लागू नयेत) अशी अपेक्षा !

तर ब्लॉगला सुरवात करताना माझाही हा श्री !

असा 'श्री' लिहीण्यामागची गंमत शं. ना. नवरेंनी एकदा सांगितली होती :

सुरवातीला 'श्री' च का लिहीयचा ? 'ढ' का नाही ?

'श्री' हा 'श्रीगणेशा' तला म्हणून तर खरंच पण त्याला अजून एक कारण असू शकेल.. 'श्री' लिहीताना उभ्या, आडव्या, तिरक्या रेघा आहेत. वेलांटी आहे. म्हणजे पेन/पेन्सिल सर्व बाजूनी वळवून वापरावी लागते. आपोआपच सर्व प्रकारानी ते पेन/पेन्सिल नीट उमटते आहे की नाही ह्याची छोटीशी चाचणी पण होते !

म्हणजे आपण सही वगैरे करण्यापूर्वी दुसऱ्या कागदावर काहीतरी गिरवून/खरडून, 'पेन नीट उठते आहे ना?' ते तपासतो ना..

तसंच काहीसं..

चला तर, सुरवात करतो !!!1 comment:

Meenakshi Hardikar said...

हं करा तर सुरुवात ... होऊन जाऊ द्या ..