May 7, 2007

चित्रकला : एक संध्याकाळ

थेट संगणकावर, साध्या 'माऊस' ने काढलेले चित्र.

अधिक माहितीसाठी इथे टिचकी मारा.


No comments: